Vas Lipa

Lipa (377 m.n.v.) leži pod Trsteljem (643 m.n.v.) ob lokalni cesti Komen - Kostanjevica na Krasu. Vas je izhodišče poti na razgledni vrh Trstelja, pod katerim na višini 610 m.n.v. stoji Stjenkova koča. Obdajajo jo še hribi Stol, Stolovec in Greben ter gričevje Goli vrh. V naselju stoji cerkvica Sv. Mihaela, kapelica in več kamnitih vodnjakov.

Vaški dom - sedež društva ŠKRLA (Lunjavi)

Cerkev Sv. Mihaela

Stjenkova koča na Trstelju nudi obiskovalcem gostinske usluge in prenočišča.

Antena na Trstelju

Razgledna ploščad