Lipa skozi čas

Izvor naselja naj bi segal v obdobje antike ali celo v bronasto dobo. To hipotezo podpirajo sakralni ostanki, odkriti med izkopavanji leta 1996. O razvoju in delovanju kraja v obdobju 19. stoletja ni veliko podatkov, obstajajo le domneve, da naj bi se tu leta 1496 rodil škof Urban Tekstor.

Južno od Lipe so ostanki zaledne ozkotirne železnice avstro-ogrske vojske iz 1. sv. vojne, ki je bila speljana od Kostanjevice na Krasu do Dutovlj, predvsem za oskrbo in prevoz ranjencev.

Ob poti, ki vodi do avstro-ogrske železnice, si ogledamo Brsladniška korita. To so ostanki konjskih napajališč zaledne vojske iz 1. sv. vojne.

Po vsej okolici vasi so na raznih parcelah postavljene pastirske hiške. Te hiške so si iz okoliškega kamenja zgradili pastirji kot zavetje pred slabim vremenom pri paši drobnice in živine.

V neposredni bližini se nahajata vojaški pokopališči iz 1. sv. vojne: eno pod Sv. Ambrožem, drugo pa neposredno v Lipi, v smeri proti Železnim vratom.

Spomenik pred Lipo iz smeri Komen v počastitev zmage jurišnjega bataljona XXXI. divizije NOVJ nad bataljonom SS divizije Printz Eugen.

Spomenik padlim borcem v NOB na "Placu"